Denksport: dammen

Een dambord bestaat, in tegenstelling tot een schaakbord, uit 10x10 = 100 vakjes. Deze zijn ook zwart/wit geblokt. Het dambord is terug te herleiden naar een zo'n 3000 jaar voor christus. Men heeft namelijk een leem bord gevonden met vakjes. Men is het er niet helemaal over eens of dit gezien mag worden als het eerste damspel. Maar we gaan er voor het gemak even vanuit.

Hoe wordt dammen gespeeld?

Het bord is, zoals reeds gezegd, 10x10 vakjes groot. Het wordt gespeeld met twee spelers: de ene speler speelt met witte stenen en de andere speler met zwarte stenen. De twee spelers zitten tegenover elkaar en plaatsen de twintig stenen op de zwarte velden in de rijen die zich het dichtst bij de speler in kwestie bevinden. Dat zijn dus de eerste vier rijen voor beide spelers, waardoor in het midden twee rijen leeg zijn.

De stenen mogen alleen diagonaal naar voren worden bewogen. Dit geld voor beide spelers. Er wordt dus nooit op de witte vakjes gespeeld. Wanneer je een steen aanraakt, dan is het verplicht om met deze steen te spelen. Dit heet de "Pièce Touchée" regel.

Stel, wit is aan zet. Wanneer bijvoorbeeld een zwarte damsteen schuin voor een witte damsteen ligt, dan kan de witte damsteen daar niet naartoe worden verplaatst. Wanneer de plek áchter de zwarte damsteen echter vrij is, dan mag de witte damsteen óver de zwarte worden gezet. De zwarte steen wordt dan van het bord gehaald. Dit heet "slaan". Slaan is overigens verplicht.

Dam

Wanneer een witte schijf helemaal aan het einde van het bord terecht is gekomen, dan kan deze in principe niet meer verder. Er mag dan een schijfje bovenop worden gezet, en dan wordt dit een dam. De dam mag meerdere velden in één keer bewegen en mag zowel voor- als achteruit over het bord bewegen. Ook voor de dam geldt een verplichting tot slaan.

Het spelletje is ten einde op het moment dat een speler geen stenen meer heeft of vast staat. Het wordt een remise wanneer men eeuwig kan doorspelen zonder dat het een winnaar oplevert, bijvoorbeeld wanneer zowel zwart als wit beiden nog één dam hebben.

Meer weten over dammen? Kijk dan bijvoorbeeld op de dam site

Terug naar overzicht