Chaturanga

Chaturanga staat bekend als de officiële voorloper op het hedendaagse schaakspel. Het wordt momenteel nog steeds gespeeld in India. Net zoals bij schaken is het doel van het spel om de koning van de tegenstander te veroveren. Het bord bestaat tevens uit 8x8 = 64 velden. Hierop staan een aantal figuren. De koning, de paarden, de torens/strijdwagens en de pionnen zijn vergelijkbaar met het hedendaagse schaakspel. In plaats van lopers beschikt Chaturanga over Olifanten en in plaats van de koningin vind je bij Chaturanga een generaal. Een leuk verschil met schaken: wanneer een pion de overzijde van het bord bereikt, dan kan deze "promoveren". Dit betekent dat de pion wordt omgewisseld voor het schaakstuk dat in de beginpositie op die plek staat. Dit is vergelijkbaar met de "dam" bij het dammen. Het is echter wel noodzakelijk dat de speler tijdens het spel het promotiestuk is verloren.

Voorbeeld: Als wit zijn pion naar de plek verplaatst waar Zwart in de beginopstelling zijn paard had staan, dan mag wit zijn pion omwisselen voor zijn paard, mits wit zijn paard tijdens het spel reeds verloren is. Zo niet, dan gebeurt er niets.

Dit betekent dus dat op de beginplaats van de koning nooit een pion kan promoveren, aangezien je je koning niet kunt kwijtraken tijdens het spel. Dan heb je het spel namelijk verloren.

Schaakspel zoals wij het kennen

Het schaakspel zoals wij het heden ten dage kennen, is ontstaand aan het einde van de 15de eeuw in Frankrijk. Op dat moment werd namelijk de koningin met meer macht ingevoerd. In de oude variant mocht de dame namelijk maar één plekje diagonaal verplaatsen, terwijl in de huidige variant de dame zich zowel diagonaal, horizontaal als verticaal over het bord mag bewegen.

Terug naar overzicht